Пауновић: Похвале Нишу за напоре у остваривању права мањина

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић отворила је данас у Нишу обуке посвећене јачању капацитета локалних заједница у спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина у Србији истичући да је неопходно да се локалне самоуправе активно укључе у спровођење и извештавање о оствaривању права националних мањина које живе на њиховој територији.

- Захваљујући обукама које спроводимо јачају се капацитети запослених у локалним самоуправама за бављење питањима од значаја за националне мањине. У циљу што квалитетнијег извештавања о реализованим активностима, Канцеларија континуирано  ради на подршци свим особама које учествују у процесу извештавања ради подизања квалитета њиховог рада и међусобне сарадње, навела је Пауновић.

Пауновић је подсетила да од првог квартала 2017. године у процесу извештавања о Акционом плану за мањине учествује 76 општина и градова, као и да је позив за извештавање достављен и на адресе 53 локална савета за међунационалне односе.

Јавности су представљена четири извештаја о спровођењу АП за мањине, а први извештај преведен је и на 11 језика националних мањина, који су поред српског језика у службеној употреби ( албански, босански, бугарски, мађарски, македонски, румунски, русински, словачки, хрватски, црногорски и чешки језик) навела је Пауновић.

Током посете Нишу, Пауновић се састала са Градоначелником  Града Ниша Дарком Булатовићем  коме се захвалила на напорима које Град Ниш чини на ефикаснијем остваривању људских и мањинских права грађана Ниша. На састанку су договорене даље заједничке активности.