Пауновић позвала УН да утврди стање људских права на Косову и Метохији

Женева, 24. јануар 2018. године  -  Делeгација Републике Србије коју предводи Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије представила је данас у Женеви државни извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) Савету за људска права УН.

Делегацију Републике Србије чине представници министарстава задужених за област правосуђа, социјалне заштите и рада, образовања, спољних послова, унутрашњих послова, културе и информисања, грађевинарства, здравља, државне управе и локалне самоуправе. У делегацији Републике Србије су и представници државних органа задужених за Косово и Метохију, људска и мањинска права, сарадњу са црквама и верским заједницама, извршење кривичних санкција, избеглице и миграције, као и представници Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва, навела је Пауновић. 

Република Србија је са великом одговорношћу приступила припремама за трећи циклус УПР, које су трајале дуже од пола године. Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа Влада Србије усвојила је седници одржаној 31. октобра 2017. године, а његовом израдом координирала је Канцеларија за људска и мањинска права, рекла је Пауновић.  

Извештај је настао као резултат заједничког рада представника министарстава и служби Владе. У оквиру процеса израде извештаја одржани су консултативни састанци са свим представницима ресора који су задужени за реализацију препорука, Скупштинског одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, независних државних органа и организацијама цивилног друштва, објаснила је Пауновић.

Извештај је јавно представљен на јавном слушању у оквиру седнице Владиног Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права и био доступан стручној и широј јавности на интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права.  

За дијалог са делегацијом Републике Србије се пријавило 86 земаља чланица УН, које су постављале питања делегацији и давале препоруке током интерактивног дијалога. Читав дијалог посвећен је разматрању извештаја Републике Србије као чланице УН-а, а поред тога разматрана су и 2 извештаја о Србији Канцеларије високог комесара за људска права УН. Један извештај заснива се на информацијама које је Канцеларије високог комесара за људска права УН добила од уговорних тела УН и специјалних процедура УН, док је други извештај заснован на информацијама добијених од Заштитника грађана и организација цивилног друштва, навела је директорка Канцеларије.

Током дијалога пажња је била посвећена и темама као што су реформа правосуђа, заштита од насиља у породици, заштита посебних осетљивих друштвених група, унапређење положаја ромске националне мањине, слобода медија, процесуирање ратних злочинаца и друго. 

Пауновић је истакла да кроз овакав начин праћења стања људских права пролази свих 196 земља чланица УН.

Делегација је представила постигнути напредак у претходне четири године у свим областима од значаја за остваривање људских права. Усвојени су бројни закони, стратегије и акциони планови у области људских права, истакла је Пауновић, додајући да се спровођење тих докумената редовно прати и о томе извештава Влада.

Шеф делегације је посебно истакла значај отвореног преговарачког поглавља 23: правосуђе и основна права у преговарачком процесу Србије са ЕУ.

Пауновић је Савету за људска права УН скренула посебну пажњу на чињеницу да су Срби и други припадници неалбанских заједница суочени са бројним проблемима и изазовима на пољу поштовања људских и мањинских права у Аутономној покрајини Косово и Метохија.

Србија је од 2013. године до сада, од осам уговорних тела Уједињених нација затражила да УНМИК извести о примени стандарда из важећих конвенција на територији АП Косово и Метохија, истакла је Пауновић  која је и овом приликом позвала Савет за људска права да изврши увид у стање људских права на овом делу наше територије.

Одрживи услови за повратак интерно расељених лица у АП Косово и Метохија ни након 18 година нису обезбеђени, што представља одговорност међународног присуства и Привремених институција самоуправе у покрајини, подвукла је Пауновић.

Србија је једна од ретких земаља која је још 2014. године успоставила Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права на нивоу Владе, нагласила је Пауновић. Рад овог тела је знатно олакшао читав процеса припреме за УПР. Савет има за циљ ефикасније праћење добијених препорука, али и побољшање међусекторске сарадње у циљу њиховог спровођења. Оснивањем Владиног Савета створена је још једна чврста основа за даље јачања сарадње са механизмима УН.

Успостављање Савета Владе за праћење примене препорука механизама УН су поздравили УН Комитети за људска права при сваком представљању државних извештаја надлежним уговорним телима, што је потврда посвећености Владе питањима праћења стања људских права и спровођења препорука механизама УН за људска права.

Током сутрашњег дана делегација Србије изјасниће се о добијеним препорукама како би се у наредном периоду посветили њиховој пуној примени у Републици Србији.