Пауновић: Прошла година посвећена резултатима инклузије Рома и Ромкиња

Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић честитала је свим припадницима ромске националне мањине  8. април, Светски дан Рома. Пауновић је поручила да су у протеклој години остварени значајни резултати по питању инклузије Рома и Ромкиња како на националном тако и на нивоу јединица локалне самоуправе где живе припадници ромске националне мањине.

На резултатима радила су ресорна министарства, градови и општине, међународне и организације цивилног друштва, Национални савет ромске националне мањине, као и представници ромске заједнице, оценила је Пауновић.

- У ових годину дана усвојена је Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња до 2025. године, припремљен је Акциони план за њено спровођење, а колики значај Влада Србије придаје овом питању најбоље показује чињеница да је формирано Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, истакла је Пауновић.

Као оперативна подршка Координационом телу, формирана је и Стручна група задужена за све стручне послове у вези са текућим питањима у вези социјалног укључивања Рома и Ромкиња, наводи Пауновић, додајући да ће Стручна група на дневном нивоу пратити спровођење предвиђених активности и пружати стручну помоћ јединицама локалне самоуправе. 

Пауновић је подсетила да је успешно реализован троипогодишњи пројекат "Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома" и да је то један од најуспешнијих и најделотворнијих пројеката у области интеграције Рома који је реализован у последњих десетак година у нашој земљи.

Само кроз овај пројекат је додељено 1.000 стипендија за средњошколце, обучено 250 представника организација цивилног друштва, урађено 13 урбанистичких планова, израђена јединствена национална База података за праћење резултата мера за инклузију Рома, обезбеђена лична документа за 1.100 правно невидљивих лица, креирано 60 нових радних места, уписано  1.300 деце у предшколски програм, подржано 17 предузећа која запошљавају Роме и Ромкиње, развијен Географски информациони систем са подацима о 583 подстандардна ромска насеља. Друге општине и градови  који нису били укључени у овај пројекат применили су модел мобилних тимова као најефикаснији начин решавања проблема које имају припадници ромске националне заједнице, истакла је Пауновић.

Према речима Пауновић, неки од остварених резултата свакако су допринели и испуњењу обавеза преузетих Акционим планом за поглавље 23 у приступању Србије Европској унији, а велики допринос учињен је и на  испуњавању Оперативних закључака семинара који заједнички организују Влада Републике Србије и Европска унија.

Протеклу годину обележила је добра и континуирана сарадња са Националним саветом ромске националне мањине, а о резултатима и побољшању квалитета свог живота управо говоре сами припадници ромске заједнице, што је најбољи показатељ, оценила је Пауновић.