Пауновић: Србија поносна на своју вишејезичност

''Постојање великог броја различитих матерњих језика илуструје разноликост и мултијезичност друштва, али развија и свест о језичким и културним традицијама и инспирише на солидарност која се заснива на разумевању, дијалогу и толеранцији'', истакла је Пауновић и честитала свим грађанима Србије Међународни дан матерњег језика.

Своју решеност да допринесе заштити и очувању вишејезичности и мултикултуралности у Србији и Европи наша држава је потврдила 2005. када је ратификовала Европску повељу о регионалним или мањинским језицима, навела је Пауновић. Ратификацијом Повеље Србија је преузела посебне обавезе у погледу 10 мањинских језика. Пауновић је додала да у нашој земљи живи више од 30 етничких заједница које говоре различитим језицима.

''Својим законодавством и спровођењем конкретних мера предвиђених Повељом, Србија је осигурала да се мањински језици користе у образовању и медијима, и омогућила је њихову употребу пред судовима и административним властима, у економском и друштвеном животу, у културним активностима и прекограничној сарадњи“, оценила је Пауновић.

Пауновић је подсетила да је целокупно образовање на језицима националних мањина у основним школама у прошлој школској години, на свим нивоима,  организовано на осам језика (албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски) за око 72.000 деце.

Према њеним речима, право на информисање на мањинским језицима путем штампаних и електронских медија остварује се на 15 језика а, како је истакла, важно је да се матерњи језик негује у медијима.

За реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина као приоритетне области финансирања обезбеђена су додатна средства у 2017. години из Буџетског фонда за националне мањине. Пауновић је истакла да је за ове намене у Буџетском фонду за националне мањине за 2018. годину опредељено 12 пута више средстава у односу на прошлу годину.

 “ У 42 локалне самоуправе у Србији уведено 11 мањинских језика у службену употребу и њихово писмо. То говори колико је заправо Влада на најозбиљнији начин посвећена да се питањем унапређења и заштите мањинских језика у Србији бави на један доследан и темељан начин. На томе ћемо радити и у наредном периоду уз помоћ и пуну сарадњу националних савета", закључила је Пауновић.

Директорка Канцеларије је указала да ће се додатни напредак у овој области прати и кроз Акциони план за остваривање права националних мањина који је Влада Републике Србије усвојила у марту 2016. године.

Генерална скупштина УНЕСКО-а прокламовала је 1999. године Дан матерњег језика, као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични.