Пауновић: У јануару представљање извештаја за УПР

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је припремни састанак делегације која ће Савету за људска права УН представити извештај Републике Србије у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа (УПР) 24. јануара 2018. године у Женеви.

Делегацију чине чланови Владиног Савета за праћење препорука УН, представници ресорних министарстава и служби Владе који су учествовали у изради извештаја, као и Врховни касациони суд и  Републичко јавно тужилаштво.

Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа Влада Србије усвојила је седници одржаној 31. октобра 2017. године. Израду извештаја координирала је Канцеларија за људска и мањинска права.

У изради овог извештаја учествовали су представници у министарствима и службама Владе који су прошли одговарајуће обуке за праћење препорука УН за људска права и које у својим органима прате њихово спровођење. Допринос изради државног извештаја дале су и организације цивилног друштва. У оквиру процеса израде извештаја одржани су консултативни састанци и са независним државним органима о начину њиховог укључивања у израду државног извештаја.

Пауновић је подсетила да је држава у претходном циклусу УПР (2013. године) добила 144 препоруке, од којих смо прихватили да спроведемо њих 139. Од тада држава је испунила више од 90% препорука. Усвојени су бројни закони, стратегије и акциони планови у области људских права, додајући да се спровођење тих докумената редовно прати и о томе извештава Влада.

По први пут Влада је успоставила тело које је задужено да прати све препоруке које добијамо од Уједињених нација у циљу заштите и унапређења људских права, и то тело састављено је од највиших функционера у министарствима, истакла је Пауновић.

Успоставаљње Савета Владе за праћење примене препорука механизама УН су поздравили УН Комитети за људска права при сваком представљању државних извештаја надлежним уговорним телима, што је потврда посвећености Владе питањима праћења стања људских права и спровођења препорука механизама УН за људска права.

Сврха универзалног периодичног прегледа  је да све државе чланице УН буду подвргнуте некој врсти контроле над поштовањем људских права. Кроз овај систем извештавања пролазе државе чланице УН, и све имају обавезу да на 4,5 године дају преглед шта је испуњено од преузетих обавеза, односно шта држава предузима да испуни обавезе које евентаулно није до поновног прегледа, објаснила је Пауновић.

УПР се заснива на разматрању извештаја државе и извештаја Канцеларије високог комесара за људска права УН на основу информација од уговорних тела УН и специјалних процедура УН, као и информација од Заштитник грађана и релевантних организација цивилног друштва. У оквиру интерактивног дијалога учествује државна делегација са представницима држава, чланица Савета за људска права (47) и осталих заинтересованих држава чланица УН.