Позив за подношење предлога пројеката у циљу доделе грантова јединицама локалне самоуправе

У оквиру Пројекта „Јачање заштите националних мањина у Србији“ као дела Хоризонталног програма сарадње за Западни Балкан и Турску, који се финансира средствима Европске уније и Савета Европе, објављен је позив јединицама локалне самоуправе за подношење предлога пројката који имају за циљ подстицање права припадника националних мањина у сферама службене употребе језика и писма и образовања на језицима националних мањина.

Реализација ових циљева биће подржана и кроз активности везане за промоцију права националних мањина.

Пријаве се могу послати најкасније до петка, 6. јула 2018.  до 17,00 часова, на начин који је предвиђен текстом позива.

Више информација можете пронаћи на следећем линку: https://bit.ly/2MyNTaM