Реализација пројекта ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација''

Београд, 16.март 2018. - У просторијама Центра за права детета, у петак, 16. марта, одржан је још један у низу састанака у оквиру пројекта „Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација“.

Састанак је био прилика да се додатно продискутује о потреби развоја инструмента за праћење успешности поступања органа по препорукама Комитета за права детета Уједињених нација које је Србија добила након разматрања Другог и Трећег периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета, са посебним нагласком на значај развоја индикатора у оквиру овог инструмента.

На састанку је истакнуто да се препоруке морају посматрати интегративно у односу на препоруке из других механизама Уједињених нација, али и да се мора водити рачуна о специфичностима сваке од њих. С тим у вези посебна пажња била је посвећена разматрању могућности за дефинисање индикатора исхода, али и процесних индикатора.

Састанку су, поред директорке и представника Центра за права детета, присуствовали независни експерти, представници Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, представници организација Астра,  Београдског центра за људска права, Центра за социјалну политику, Ужичког центра за права детета и Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

 

Пројекат ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација'' подржан је од стране Канцеларије УНИЦЕФ у Србији, а спроводи га организација Центар за права детета уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије. Циљеви пројекта усмерени су на унапређење праћења препорука Комитета за права детета Уједињених нација кроз сарадњу јавног сектора, организација цивилног друштва и деце.