Списак потврђених електорских пријава и информација о одржавању електорских скупштина

Министарству државне управе и локалне самоуправе, у складу са чланом 102. став 1. Закона о националним саветима националних мањина мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18 ), у периоду од 17. августа до 4. октобра 2018. године, поднето је укупно 382 електорске пријаве на потврђивање (82 припадника хрватске националне мањине, 103 припадника руске националне мањине, 117 припадника црногорске националне мањине и 80 припадника македонске националне мањине).
Решењем Министарства потврђено је укупно 379 електорских пријава, и то:

  • 82 електорске пријаве припадника хрватске националне мањине
  • 103 електорске пријаве припадника руске националне мањине
  • 115 електорских пријава припадника црногорске националне мањине
  •  79 електорских пријава припадника македонске националне мањине

Имајући у виду да је за све четири националне мањине решењем Министарства потврђен минималан број електорских пријава, стекли су се услови из члана 105. став 2. Закона о националним саветима националних мањина, за сазивање електорске скупштине.

  • Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Великој сали.
  • Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Малој сали.
  •  Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13, у Великој сали.
  • Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14, у Малој сали.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена, у складу са чланом 102. став 8. Закона о националним саветима националних мањина.

Одредбама члана 106, 107, 108. и 109. Закона о националним саветима националних мањина уређује се поступак избора чланова нациналног савета на електорској скупштини које спроводи трочлани Одбор, који именује Републичка изборна комисија међу познаваоцима изборних поступака.
 

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе ( линк: https://bit.ly/2CJupys )