У новембру представљање периодичног извештаја за ЦЕРД

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је данас у Палати Србија припремни састанак са члановима делегације Републике Србије, која ће представити II-V периодични извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације УН Комитету за укидање расне дискриминације (ЦЕРД).  

Пауновић је подсетила да је Влада Србије на седници 30. децембра 2015. године усвојила овај извештај. Израду извештаја координирала је и припремила Канцеларија за људска и мањинска права, а сачињен је на основу прилога надлежних министарстава и служби Владе, Републичког завода за статистику, секретаријата у АП Војводина. Допринос изради извештаја дале су и организације цивилног друштва и независни државни органи својим прилозима.

Такође, извештај садржи и информације о спровођењу препорука Комитета садржаних у Закључним запажањима, које су усвојене после разматрања иницијалног извештаја 10. марта 2011. године.

Државна делегација ће у Жееневи 21. и 22. новембра 2017. године представити  периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације. Задатак делегације Републике Србије је да члановима Комитета пружи одговоре и уверења да Република Србија поштује обавезе преузете ратификацијом Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације и да ће предузимати мере за превенцију и укидање расне дискриминације.

На састанку је извршена интерресорна подела надлежности и договорена стратегија иступања делегације Републике Србије.