Укључити Ромкиње у израду локалних акционих планова за унапређење положаја Рома

Отварајући конференцију „Ромкиње у Србији: достигнућа, изазови и перспективе“ која је одржана данас у Београду, директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић подсетила је да је Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња донета прошле године, и да су значајне обавезе у спровођењу стратегије дате локалним самоуправама.

- Очекујемо да Влада у најскорије време усвоји Акциони план, а да локалне самоуправе донесу посебне Акционе планове за интеграцију Рома. Ти планови, за разлику од неких раније, морају бити донети у сарадњи са ромима који у тим локалним самоуправама живе, истакла је Пауновић, нагласивши да потребу да се у израду ових докумената укључе Ромкиње.

Пауновић је истакла да Ромкиње спадају у друштвену групу која је у највишем ризику од вишеструке дискриминације и да је због тога доста напора учињено у претходном периоду да се ствари помере на боље.

Како наводи Пауновић, све више младих Ромкиња укључено је у образовни процес како би се смањио велики проценат неписмености, а мерама афирмативне акције половину од уписаних средњошколаца и студената чине младе Ромкиње. Такође, за Ромкиње које никада нису имале личну карту су обезбеђена и лична документа, и захваљујући томе оне су биле у прилици да по први пут остваре своја права.

Преко 4500 Рома било је обухваћено мерама активне политике запошљавања, а међи њима око 1900 Ромкиња, подсетила је Пауновић.

Шеф првог сектора операција Делегације ЕУ у Србији Николас Бизел похвалио је посвећеност Владе Србије побољшању живота Рома, и истакао да је за инклузију те националне мањине важна снажна политичка воља и активација грађанског друштва, посебно на локалном нивоу.

Андреа Орицио,  шеф мисије ОЕБС-а у Србији је оценио да Србија улаже велике напоре у унапређење положаја Ромкиња, али да има још много посла. "ОЕБС је ту да као партнер помогне", оценио је Орицио.

Председник Националног савета ромске националне мањине Витомир Михајловић истакао је да су Ромкиње дискриминисане и у сопственој заједници због патријахалног модела. Ипак се и ту ситуација поправља и стереотипи се разбијају. "Расте утицај организација и ромских активисткиња", навео је Михајловић и додао да је сада све мање Ромкиња које се удају пре 18 година, а све више оних које настављају школовање.

Положај Ромкиња у Србији се поправља и стереотипи се разбијају, али у том процесу предстоји још много посла за институције и невладине организације, закључили су учесници конференције "Ромкиње у Србији - достигнућа, изазови и перспективе" одржаној у Београду.