Влада наставља политику поштовања права националних мањина