Вести

9 Јул 2013 19:35

Више од 10.000 деце у Србији су корисници народне кухиње, а њих чак 93.000 са својим родитељима користи социјалну помоћ, рекла је помоћница директора Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, истичући да је битно покренути привреду и от

9 Јул 2013 19:33

Ситуација са људским правима у Србији на задовољавајућем је нивоу, а достигнути ниво заштите људских права, који је производ многих чинилаца у последњим деценијама, врло лако може отићи “на доле”, а врло га је тешко унапређивати.
Ово је оценио дирек

9 Јул 2013 19:30

Савет за људска права Уједињених нација похвалио је напредак Србије у скоро свим областима људских и мањинских права и дао 144 препоруке које треба испунити до 2016. године, рекла помоћница директора канцеларије за људска и мањинска права Сузана Паун

9 Јул 2013 12:52

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију превенције и заштите од дискриминације за период од 2013. до 2018. године, на седници одржаној у четвртак, 27. јуна 2013. године.
Циљ овог стратешког документа је поштовање уставног начела забране диск

8 Јул 2013 21:21

Канцеларија за људска и мањинска права је у складу са својим надлежностима предузела активности ради прикупљања података о националној припадности и матерњем језику запослених у општинским и градским управама, као и употреби језика и писама национа

8 Јул 2013 21:20

Други и трећи периодични извештај о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, за период 2007 - 2009. године, који је Влада Републике Србије усвојила 16. децембра 2010. године и који је прослеђен надлежним телима УН, биће

8 Јул 2013 21:18

Преговори о приступању Европској унији обично се воде између представника државне управе земље кандидата и Брисела, али укључивање струковних удружења, покрајинских власти и цивилног друштва у тај процес може да буде веома делотворно, нарочито када

4 Јул 2013 07:22

Помоћница директора Канцеларије за људска и мањинска права, Борјана Перуничић, је на промоцији Лабрис-овог годишњег извештаја за 2012, који је представљен 3. јула 2013. године, на панелу, у канцеларији Заштитника грађана, излагала на тему: Рад инст

1 Јул 2013 11:45

Усвајање Стратегије за превенцију и заштиту од дискриминације значајан је корак за унапређење људских и мањинских права у Србији. Отварање преговора са ЕУ управо почиње поглављима која регулишу ту област, каже директорка Канцеларије Сузана Пауновић

1 Јул 2013 11:45

{jb_black}Интервју са Сузаном Пауновић, директорком Канцеларије за људска и мањинска права{/jb_black}

{jb_blackbox}1. Влада Србије усвојила је Стратегију превнције и заштите од дискриминације. Због чега је усвајање овог документа од посебн

Pages