Director

Suzana Paunović - osnovne studije završila na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2000. godine. Doktorirala 2012. godine. U oblasti socijalne zaštite radila od 1995. godine, a u ministarstvu rada i socijalne politike od 1997. godine.

U ministarstvu rada i socijalne politike rukovodila je organizacionim jedinicama koje obavljaju poslove u oblasti porodično-pravne zaštite (usvojenje, hraniteljstvo), kao i socijalne zaštite (inspekcijski nadzor u oblasti socijalne zaštite). Od 2001. godine i aktuelno aktivno učestvovala u osmišljavanju i sprovođenju reformi sistema socijalne zaštite. Od 2009 do 2012. godine bila na mestu pomoćnika ministra rada i socijane politike.  U to vreme, nakon 20 godina primene starog, donet je novi Zakon o socijalnoj zaštiti. Javna rasprava koja je održana povodom ovog zakonskog teksta predstavlja primer dobre prakse za državnu upravu, i taj način javne debate o zakonskom tekstu nasao je siroku primenu. Tokom 2011. godine postavljeni su i temelji malih domskih zajednica, kao novog vida zbrinjavanja dece, otvoreni su novi centri za porodični smeštaj u Srbiji, postavljeni temelji Komore socijalne zaštite, osnovana Služba za zaštitu od trgovine ljudima, podržane brojne usluge socijane zaštite u loklanim zajednicama itd.

Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije 2012. godine dodelilo joj prvu Republičku nagradu za doprinos socijalnoj zaštiti Srbije.

Suzana Paunović je učestvovala, kao izlagač, na brojnim nacionalnim i međunarodnim skupovima, kao i radu brojnih radnih grupa za izradu različitih propisa u oblasti socijalne zaštite, zaštite prava deteta i posebno osetljivih grupa. Predavač na brojnim seminarima stručnog usavršavanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Rođena je 1969. godine u Užicu.