News

12 Dec 2019 18:13

Belgrade, December 12, 2019 - Director of the Office for Human and Minority Rights, Suzana Paunovic, said today that celebrating International Human Rights Day this year is a sign of the realization of youth rights.

11 Dec 2019 15:33

Belgrade, December 10, 2019 - Director of the Office for Human and Minority Rights of the Government of the Republic of Serbia, Suzana Paunovic, said today that Serbia has made progress in the field of respect for and realization of human rights in the previous period.

17 Nov 2016 00:00

Влада је на седници 9. новембра 2016. године усвојила Одговоре на додатна питања Комитета за права детета у вези са Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, након чега су исти достављени Комитету за права детета.