News

17 Nov 2016 00:00

Влада је на седници 9. новембра 2016. године усвојила Одговоре на додатна питања Комитета за права детета у вези са Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, након чега су исти достављени Комитету за права детета.