Dokumenta: Projekat Konkurs

Naslov Sektor Status Tip Update date
Interni konkurs za popunjavanje položaja Kancelarija za ljudska i manjinska prava Konkurs u toku Projekat 30.09.2019
Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbijiˮ Nacionalne manjine Konkurs u toku Projekat 6.09.2019
Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini Nacionalne manjine Konkurs u toku Projekat 26.08.2019
Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu“ za programe u oblasti unapređenja i zaštite položaja osetljivih društvenih grupa, odnosno unapređenja osnovnih principa ljudskih prava u Republici Srbiji Ljudska prava Konkurs u toku Projekat 23.07.2019
Javni poziv za predstavnike organizacija civilnog društva za učešće na treningu “STANOVANJE ROMA – uloga organizacija civilnog društva u procesu unapređenja životnih i stambenih uslova romskih porodica koje žive u podstandardnim naseljima” U toku Projekat 4.02.2019
Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za 2019. godinu Kancelarija za ljudska i manjinska prava U toku Projekat 31.01.2019
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta Kancelarija za ljudska i manjinska prava Zavrsen konkurs Projekat 7.09.2018
Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini Nacionalne manjine Zavrsen konkurs Projekat 3.09.2018
Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2018. godinu Nacionalne manjine Zavrsen konkurs Projekat 24.07.2018
Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“ Ljudska prava Zavrsen konkurs Projekat 15.06.2018

Pages