Dokumenta: Projekat Konkurs

Naslov Sektor Status Tipsort ascending Update date
Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2017. godinu Nacionalne manjine Zavrsen konkurs Projekat 18.05.2017
Interni konkurs za popunjavanje položaja Kancelarija za ljudska i manjinska prava Konkurs u toku Projekat 30.09.2019
Afirmativna akcija Ljudska prava Zavrsen konkurs Projekat 10.09.2014
Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope Nacionalne manjine Zavrsen konkurs Projekat 5.05.2016
Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za 2019. godinu Kancelarija za ljudska i manjinska prava U toku Projekat 31.01.2019

Pages