LJudska prava

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948.

Indikatori ljudskih prava

Ciljevi održivog razvoja - brošura

Bilten EU projekta "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti" (mart-maj 2019.)

COVID - 19 

Kancelarija Visokog komesara UN za ljudska prava saopštila je da je COVID-19 test društva, vlada, zajednica i pojedinaca. “To je vreme za solidarnost i saradnju u borbi protiv virusa i za ublažavanje efekata, često nenamernih, namenjenih zaustavljanju širenja virusa COVID-19. Poštovanje ljudskih prava širom spektra, uključujući ekonomska, socijalna prava, građanska i politička prava, biće od suštinskog značaja za uspeh javnog zdravstva”.
U tom cilju specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija uputili su saopštenja sa preporukama vladama u oblasti ljudskih prava:

COVID-19 Bezbedan pristup čistoj pijaćoj vodi  
COVID-19 Ekonomske mere
COVID-19 Borba protiv rasizma, ksenofobije i rasne diskriminacije
COVID-19 Stanovanje
COVID-19 Informisanje
COVID-19 Prava osoba sa invaliditetom