Nacionalni saveti

2020. godina

Adresar nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Obrazac za periodično finansijsko izveštavanje 2020. godina

Obaveštenje (23.3.2020.)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Informacija o Konferenciji "Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina"

Informacija o Radnom sastanku "U susret donošenju novih medijskih zakona"

Informacija o Radnom sastanku „Unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina“

Informacija o Radnom sastanku "Unapređenje saradnje državnih organa i nacionalnih saveta manjina u oblasti kulture"

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje godišnjih revizorskih izveštaja

Rešenje o raspodeli godišnje kvote nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2015. godinu

Rešenje o raspodeli godišnje kvote nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2016. godinu

Rešenje o raspodeli godišnje kvote nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2017. godinu

Rešenje o raspodeli godišnje kvote nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2018. godinu


Na osnovu Zakona o buxetu Republike Srbije, u okviru sredstava opredeljenih za rad Kancelarije za ljudska i manjinska prava, utvrđena su sredstva za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Kancelarija za ljudska i manjinska prava je, nakon prijema svih revizorskih izveštaja, sačinila pregled sa osvrtom na nalaze revizora.

Informacija o revizorskim izveštajima nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 2014.

Finansijski izveštaji za 2013. godinu

Finansijski izveštaji za 2014. godinu

Finansijski izveštaji za 2016. godinu

 

Rokovnik za podnošenje finansijskih izveštaja u 2018. godini

Obrazac za finansijsko izveštavanje (stari)

 

Vodič za finansijsko poslovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Vodič za finansijsko poslovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Obrazac finansijskog plana

Obrazac programskog buxeta

Model odluke o usvajanju finansijskog plana

Model odluke o izmenama i dopunama finansijskog plana

Model odluke o usvajanju finansijskog izveštaja