Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1. Prevencija i  pomoć u sprovođenju politika u oblasti azila i readmisije, sa posebnim naglaskom na unapređenje prevencije u navedenim oblastima u važećem zakonodavnom okviru i u skladu sa evropskim standardima, sa fokusom na romsku populaciju;

2. Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa Roma u Srbiji, kroz izradu relavantnih izveštaja i istraživanja;

3. Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa  (međusektorskih i međuopštinskih);

4. Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima kroz inovativne lokalne programe kao i kroz podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine u Republici Srbiji, sa fokusom na romsku populaciju;

Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije u domenu migracija – nacionalnih, regionalnih i ka EU.

 

Tekst konkursa

Smernice

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac buxeta

Izjava o partnerstvu

Rezultati konkursa

 

Rezultati konkursa

 

Odluka o prihvatanju rang liste (objavljeno 4.11.2013.)

 

Izveštaji:

Izveštaj o realizaciji projekta

Završni finansijski izveštaj

 

Obrasci za mesečno izveštavanje o projektnim aktivnostima:

Obrazac planiranih mesečnih aktivnosti

Obrazac za izveštavanje o realizaciji mesečnih aktivnosti

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
18. Nov 2013.