Afirmativna akcija

Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva pripadnike romske nacionalne manjine da u skladu sa Uputstvom za sprovođenje zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu, broj 612-00-988/2014-04 od 11.06.2014.godine, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zahtev za upis dostupan je na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs  

Zahtev je potrebno popuniti, potpisati i dostaviti Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, neposredno na pisarnici svakoga dana od 7.30 do 15.30 ili putem pošte, najkasnije do 10.09.2014. godine.

U cilju brže pripreme, popunjen i potpisan obrzac zahteva moguće je uputiti i putem faksa na broj: 011/213 – 33 -39 ili skeniran na e-mail adresu afirmativna.akcija@ljudskaprava.gov.rs. Ukoliko se zahtv dostavlja putem faksa ili elektronski isti je neophodno dostaviti i putem pošte do 10.09.2014. godine.

Kontakt osoba u Kancelariji za ljudska i manjinska prava je Aleksandra Mihajlović Novikova  tel. 011/22 50 662 i/ili mob.tel. 062/80 55 056.  

 

Zahtev za upis studenata pripadnika romske nacionalne manjine

Uputstvo za upis

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
10. Sep 2014.