Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1. Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa pripadnika romske populacije u Srbiji, kroz izradu relevantnih izveštaja i istraživanja;

2. Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;

3. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;

4. Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije

 

Tekst konkursa

Smernice

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac buxeta

Izjava o partnerstvu

 

Rezultati konkursa

 

Odluka o prihvatanju rang liste (objavljeno 24.10.2014.)

 

Izveštaji:

Izveštaj o realizaciji projekta

Završni finansijski izveštaj

 

Obrasci za mesečno izveštavanje o projektnim aktivnostima:

Završni finansijski izveštaj

Obrazac za izveštavanje o realizaciji mesečnih aktivnosti

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
07. Aug 2014.