Konkurs za prijavu predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji, kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava

Ovaj konkurs je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji i Švedske agencije za međunarodni razvoj, kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije na lokalnom nivou.

 

Tekst konkursa

Izjava o partnerstvu

Obrazac za pisanje predloga projekta

Rezultati predloga projekata

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
31. Oct 2014.