Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

- Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;

- Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;

- Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije.
 

Tekst konkursa

Smernice za podnosioce predloga projekata

Obrazac predloga projekta

Obrazac buxeta predloga projekta

Obrazac narativnog prikaza buxeta projekta

Izjava o partnerstvu

Biografija

Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS-operativni zaključci (jun 2015.)

Social Inclusion Seminar:Roma Issues in the Republic of Serbia-operational conclusions (june 2015.)

 

Lista prihvaćenih i odbijenih predloga projekata (objavljeno 02.12.2015. godine)

Odluka o izboru programa za finansiranje

 

Obrasci:

Obrazac plana mesečnih aktivnosti

Obrazac za izveštavanje o realizovanim mesečnim aktivnostima

Obrazac za završni finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Obrazac za narativni izveštaj o realizaciji projekta

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
14. Oct 2015.