JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/2014) i člana 17. stav 1 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), oglašava
                              
                JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta                                  

Organ u kome se radno mesto popunjava: Kancelarija za ljudska i manjinska prava,Bulevar Mihaila Pupina br.2, Novi Beograd

Radno mesto koje se popunjava: Rukovodilac grupe za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finasiranih iz EU, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte, 1 izvršilac, predviđeno članom 22. tačka 35. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta broj: 110-00-1/2012-01 od 19.11.2012. godine 

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, od 08.10.2015. godine i ističe 22.10.2015. godine.    

 Tekst javnog konkursa

 

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
22. Oct 2015.