Program stažiranja u državnoj upravi za pripadnike/ce romske nacionalne manjine (OEBS/KLJMP/SIDA)

Program stažiranja u državnoj upravi za pripadnike/ce romske nacionalne manjine sprovodi se u okviru projekta “Tehničke podrške KLJMP za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u RS”, koji implementira Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Rok za podnošenje prijava je 24. decembar 2015. godine

Tekst konkursa

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
24. Dec 2015.