Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje K O N K U R S za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

- Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, žene, osobe sa invaliditetom, starije osobe, izbeglice i internoraseljena lica, kao i pripadnike LGBTI populacije;

- Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije;

- Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih vrsta i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih prava
 

Tekst konkursa

Smernice za podnosioce predloga projekta

Obrazac predloga projekta

Obrazac buxeta predloga projekta

Obrazac narativnog prikaza buxeta projekta

Biografija

Lista prihvaćenih i odbijenih predloga projekata (objavljeno 1. aprila 2016. godine)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava o uslovima i načinu za otvaranje i uk

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod

Odluka o izboru programa koji se finansiraju

 
Obrasci:

Obrazac plana mesečnih aktivnosti

Obrazac za izveštavanje o realizovanim mesečnim aktivnostima

Obrazac za završni finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Obrazac za narativni izveštaj o realizaciji projekta

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
14. Feb 2016.