Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvom spoljnih poslova, upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Rok za podnošenje prijava je od 18. aprila do 5. maja 2016. godine.

Informacije o kriterijumima koje kandidati treba da ispunjavaju, potrebnoj dokumentaciji koju treba da dostave uz prijavu, rokovima i načinu odabira kandidata, sadržane su u Javnom pozivu.  

Tekst Javnog poziva

Model biografije

***
Komisija za izbor nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, u čijem sastavu su bili predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva spoljnih poslova, nakon ocene pristiglih prijava za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Javnom pozivu za kandidaturu, sačinila je sledeću Rang listu kandidata.

Rang lista
 
***
Na predlog Komisije za izbor nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava donela je 2. juna 2016. godine Odluku o izboru nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u Savetodavnom komitetu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. 

Odluka

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
05. Maj 2016.