Usluge organizovanja i sprovođenja proslava radi obeležavanja međunarodnih praznika iz oblasti ljudskih i manjinskih prava u 2016. godini, po partijama:

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
29. Jan 2016.