Javna nabavka male vrednosti (br. JN U-5/2015) za javnu nabavku usluge: zakup medijskog prostora za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava u 2015. godini

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
30. Jun 2015.