Međunarodni paktovi

Povezani dokumenti: 
Naslov Sektor Oblast Tip Ciklus Status
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima Ljudska prava Međunarodni Konvencije