Program stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava nastavila je da sprovodi „Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu. U ovogodišnjem ciklusu programa, čija je realizacija počela 01. decembra 2014. godine, učestvuje deset mladih stažista koji će narednih šest meseci, pored Kancelarije za ljudska i manjinska prava biti  angažovani i u radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva kulture i informisanja, Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

 

O Programu stažiranja

Biografije stažista 2014/15.

Radionice

Posete

Iz mog ugla

Tip:

Sektor:

Oblast: