Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom pravde, upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja Saveta Evrope  (ETS 126) je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Odredbama te konvencije utvrđena su individualna i kolektivna  prava,  određene  mere  za nadzor nad njihovim poštovanjem i  osnovan Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT).

Rok za podnošenje prijava je od 1. februara do 10. februara 2017. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 2

11000 Beograd

sa napomenom: Prijava za članstvo u Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka - ne otvarati“

Javni poziv

Rang lista kandidata za članstvo u Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (objavljeno 1. marta 2017.)

 

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
01. Feb 2017.