Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

  1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, žene, osobe sa invaliditetom, starije osobe, LGBTI osobe, izbeglice i interno raseljena lica;
  2. Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitostiu cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije;
  3. Unapređenje praćenja preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava u cilju poboljšanja položaja posebno osetljivih društvenih grupa.

Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 27. 02. 2017. godine.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE PROGRAMA „SPROVOĐENJE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

KONKURS JE OTVOREN OD 08. 02. 2017. DO 27. 02. 2017. GODINE

 

Tekst konkursa

Smernice za podnosioce predloga projekta

Obrazac predloga projekta

Obrazac tabelarnog prikaza buxeta ( na inicijativu organizacija, otključana su tražena polja u tabelarnom prikazu buxeta projekta)

Obrazac narativnog prikaza buxeta

Izjava o partnerstvu

Lista prihvaćenih i odbijenih predloga projekata (objavljeno 17.03.2017.)

Odluka o prihvatanju rang liste i finansiranju izabranih projekata (objavljeno 27. 03. 2017.)

Obrazac za završni finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Obrazac za narativni izveštaj o realizaciji projekta

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
27. Mar 2017.