Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Usvajanjem Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 (u daljem tekstu: AP PG 23) Republika Srbija je postavila strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti osnovnih ljudskih i manjinskih prava i sloboda. AP PG 23 identifikuje potrebu za unapređenjem položaja nacionalnih manjina i predviđa izradu posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Osnovni okvir za izradu Akcionog plana predstavljaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima, kao i Izveštaj Ekspertske misije Evropske komisije za nacionalne manjine Akcioni plan predstavlja srednjoročni strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve postavljene u skladu sa preporukama  Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije Saveta Evrope, a čija realizacija je neophodna za otklanjanje uočenih nedostataka u sprovođenju prava i sloboda nacionalnih manjina.

U cilju izrade Akcionog plana formirana je multiresorna radna grupa sastavljena od relevantnih državnih i pokrajinskih organa, predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predstavnika Saveta Evrope i organizacijacivilnog društva. Akcioni plan je razvijan kroz širok inkluzivan proces u cilju obezbeđivanja maksimalnog mogućeg nivo konsenzusa svih aktera i pružanja mogućnosti nacionalnim manjinama da preko svojih predstavnika obezbede najveći stepen učešća u oblikovanju ovog ključnog dokumenta za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. U cilju ostvarivanja transparentnosti rada radne grupe svi sastanci su bili otvoreni za predstavnike ambasada i međunarodnih organizacija.

Akcioni plan sadrži precizno iskazane nosioce aktivnosti na čiji teret su opredeljena sredstva kao i preciziran izvor finansijskih sredstava. Akcioni plan sadrži iskazane procene vrednosti aktivnosti iskazane u skladu sa Standardnom metodologijom iskazivanja jediničnih troškova za okvirnu procenu finansijskih sredstava po aktivnostima iz Akcionog plana.

Buxetska sredstva iskazana u tekstu Akcionog plana u evrima, smatraju se njihovim iznosima u dinarskoj protivrednosti. Sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom obezbediće se iz buxeta Republike Srbije, buxeta Autonomne pokrajine Vojvodine, buxeta jedinica lokalnih samouprava, donatorskih sredstava, IPA pretpristupnih fondova i bilateralnih donacija.

Akcioni plan za sprovođenje prava nacionalnih manjina

 

Povezani dokumenti: 
Naslov Sektor Oblast Tip Ciklus Status
Izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Nacionalne manjine Strategija U toku