Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Usvajanjem Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 (u daljem tekstu: AP PG 23) Republika Srbija je postavila strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti osnovnih ljudskih i manjinskih prava i sloboda. AP PG 23 identifikuje potrebu za unapređenjem položaja nacionalnih manjina i predviđa izradu posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Osnovni okvir za izradu Akcionog plana predstavljaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima, kao i Izveštaj Ekspertske misije Evropske komisije za nacionalne manjine Akcioni plan predstavlja srednjoročni strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve postavljene u skladu sa preporukama  Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije Saveta Evrope, a čija realizacija je neophodna za otklanjanje uočenih nedostataka u sprovođenju prava i sloboda nacionalnih manjina.

U cilju izrade Akcionog plana formirana je multiresorna radna grupa sastavljena od relevantnih državnih i pokrajinskih organa, predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predstavnika Saveta Evrope i organizacijacivilnog društva. Akcioni plan je razvijan kroz širok inkluzivan proces u cilju obezbeđivanja maksimalnog mogućeg nivo konsenzusa svih aktera i pružanja mogućnosti nacionalnim manjinama da preko svojih predstavnika obezbede najveći stepen učešća u oblikovanju ovog ključnog dokumenta za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. U cilju ostvarivanja transparentnosti rada radne grupe svi sastanci su bili otvoreni za predstavnike ambasada i međunarodnih organizacija.

Akcioni plan sadrži precizno iskazane nosioce aktivnosti na čiji teret su opredeljena sredstva kao i preciziran izvor finansijskih sredstava. Akcioni plan sadrži iskazane procene vrednosti aktivnosti iskazane u skladu sa Standardnom metodologijom iskazivanja jediničnih troškova za okvirnu procenu finansijskih sredstava po aktivnostima iz Akcionog plana.

Buxetska sredstva iskazana u tekstu Akcionog plana u evrima, smatraju se njihovim iznosima u dinarskoj protivrednosti. Sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom obezbediće se iz buxeta Republike Srbije, buxeta Autonomne pokrajine Vojvodine, buxeta jedinica lokalnih samouprava, donatorskih sredstava, IPA pretpristupnih fondova i bilateralnih donacija.

Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Analiza Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Analysis of reports on the implementation of the Action plan for exercising of the rights of national minorities

 

Povezani dokumenti: 
Naslov Sektor Oblast Tip Ciklus Status
Izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Nacionalne manjine Strategija U toku