Izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

Akcioni plan za sprovođenje prava nacionalnih manjina

Izveštaj broj 1-2-2016

Report 1-2-2016

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana

Statistical report on Action Plan's Implementation 1-2-2016

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Saveta za nacionalne manjine koji je u obavezi da prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Predstavljanje prvog Izveštaja o aktivnostima koje su predviđene AP za kraj 2015. godine i I i II kvartal 2016. godine se održalo u novembru 2016. godine. U cilju dostupnosti ovog značajnog dokumenta u saradnji sa prevodilačkom agencijom Akademija Oksfod – Agent,  izveštaj je  preveden na 11 jezika nacionalnih manjina, koji su pored srpskog jezika u službenoj upotrebi u Republici Srbiji i to: albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki jezik.

Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.
 

Izveštaj na hrvatskom jeziku

Izveštaj na albanskom jeziku

Izveštaj na češkom jeziku

Izveštaj na slovačkom jeziku

Izveštaj na bugarskom jeziku

Izveštaj na mađarskom jeziku

Izveštaj na makedonskom jeziku

Izveštaj na rumunskom jeziku

Izveštaj na rusinskom jeziku

Izveštaj na crnogorskom jeziku

Izveštaj na bosanskom jeziku

 

Drugi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina
 

Akcioni plan sa semaforom 3-4-2016.

Izveštaj broj 3-4-2016.

Report 3-4-2016.

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 3-4-2016.

Statistical report on Action Plan's implementation 3-4-2016.

 

Treći izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 1-2017

Izveštaj broj 1-2017

Report 1-2017

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 1-2017

Statistical report on Action plan's implementation 1-2017

 

Četvrti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 2-2017

Izveštaj broj 2-2017

Report 2-2017

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 2-2017

Statistical report on Action plan's implementation 2-2017

Pregled komentara i odgovora na IV izveštaj o sprovođenju AP za manjine

Overview of comments and responses on the Fourth Report

 

Peti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom 3-2017

Izveštaj broj 3-2017

Report 3-2017

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 3-2017

Statistical report on Action plan's implementation 3-2017

 

Šesti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom 4-2017

Izveštaj broj 4-2017

Report 4-2017

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 4-2017

Statistical report on Action plan's implementation 4-2017

Pregled komentara i odgovora na VI izveštaj

Overview of Comments and Responses on the Sixth report

 

Sedmi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 1-2018

Izveštaj broj 1-2018

Report number 1-2018

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 1-2018

Statistical Report on Action plan's implementation No. 1-2018

Pregled komentara i odgovora na VII izveštaj o sprovođenju AP za manjine

Overview of Comments and Responses on the Seventh report

 

Osmi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 2-2018

Izveštaj broj 2-2018

Report number 2-2018

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 2-2018

Statistical Report on Action plan's implementation No. 2-2018

 

Deveti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 3-2018

Izveštaj broj 3-2018

Report number 3-2018

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 3-2018

Statistical Report on AP's implementation No. 3-2018

 

Analiza izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ organizovala 19. marta 2019. godine predstavljanje rezultata koji se odnose na sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

U okviru ovog projekta izrađena je Analiza izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja sadrži i preporuke za buduća poboljšanja u skladu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije. Analizu su izradili eksperti angažovani od strane Saveta Evrope, na osnovu periodičnih izveštaja o sprovođenju Akcionog plana i na osnovu razgovora sa licima zaduženim za pripremu izveštaja u pojedinim organima i telima, imajući u vidu evropske standarde u ovoj oblasti, a pre svega odredbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope.

Analiza izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Analysis of reports on the implementation of the Action plan for exercising of the rights of national minorities

 

Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 4-2018

Izveštaj 4-2018

Report 4-2018

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 4-2018

Statistical report on Action plan's implementation No. 4-2018

Pregled komentara i odgovora na X izveštaj o sprovođenju AP za manjine

Overwiew of Comments and Responses on the Tenth report

 

Jedanaesti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom broj 1-2019

Izveštaj 1-2019

Report 1-2019

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 1-2019

Statistical Report on Action plan's implementation No. 1-2019

Pregled komentara i odgovora na XI izveštaj o sprovođenju AP za manjine

Review of Comments on the XI report (Informal translation)

 

Dvanaesti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom 2-2019

Izveštaj 2-2019

Report 2-2019 (Informal translation)

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 2-2019
 

Trinaesti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Akcioni plan sa semaforom 3-2019

Izveštaj 3-2019

Statistički izveštaj o sprovođenju Akcionog plana broj 3-2019

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
08. Jun 2020.