Strategija Saveta Evrope o pravima deteta za period 2016-2021.

Strategija Saveta Evrope o pravima deteta za period 2016-2021 je usvojena  od strane Komiteta ministara Saveta Evrope 2. marta 2016. godine, a zvanično je u primeni od Konferencije na visokom nivou koja je održana u Sofiji, Bugarska, 5-6. aprila 2016. godine. Strategija je rezultat opsežnih konsultacija sa državama članicama, civilnim društvom, zaštitnicima dece, drugim međunarodnim organizacijama i decom.

U Strategiji su utvrđena dostignuća Saveta Evrope na kojima se dalje gradi; glavni izazovi u pogledu prava deteta;pet prioritetnih oblasti i mera za prevazilaženje tih izazova (jednake mogućnosti  participacija, život bez nasilja, pravosuđe po meri deteta, prava deteta u digitalnom okruženju); metode rada za ostvarivanje ciljeva Strategije. 

Povezani dokumenti: 
Naslov Sektor Oblast Tip Ciklus Status
Strategija Saveta Evrope o pravima deteta za period 2016-2021. godine Ljudska prava Strategija U toku