Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI)

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom pravde, upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo, u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI).

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) je telo Saveta Evrope, čiji je zadatak borba protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi, iz perspektive zaštite ljudskih prava, u svetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima, njenih dodatnih protokola i sudske prakse. Statutom EKRI (Rezolucija Komiteta ministara (2002)8 od 13.6.2002. izmenjena i dopunjena rezolucijama KM (2013)12 i KM (2014)2 od 9.10.2013. i 19.02.2014) i Odlukom Komiteta ministara od 9.10.2013, određeni su uslovi za imenovanje članova i zamenika članova u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI).Rok za podnošenje prijava je od 26. aprila do 15. maja 2017. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 070 Novi Beograd

sa napomenom: „Prijava za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope ( EKRI) - ne otvarati“

 

Tekst Javnog poziva

Odluka o upućivanju Javnog poziva

Rang lista kandidata (objavljeno 19.05.2017.)

Odluka o prihvatanju rang liste ( objavljeno 26.5.2017.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
26. Maj 2017.