Javna nabavka usluga organizovanja i sprovođenja proslava radi obeležavanja međunarodnih praznika iz oblasti ljudskih i manjinskih prava u 2017. godini, po partijama - PONOVLJENI POSTUPAK broj U-5/2017

Javna nabavka: Uusluga organizovanja i sprovođenja proslava radi obeležavanja međunarodnih praznika iz oblasti ljudskih i manjinskih prava u 2017. godini, po partijama - PONOVLJENI POSTUPAK, broj  U-5/2017

Poziv za podnošenje ponuda - ponovljeni postupak

Konkursna dokumentacija - ponovljeni postupak

Odluka o dodeli ugovora (23.6.2017.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
23. Jun 2017.