Četvrti izveštaj o praćenju AP

Kancelarija za ljudska i manjinska prava sačinila je upitnik, čiji je cilj bio prikupljanje podataka o implementaciji Akcionog plana za mere i aktivnosti planirane za treći i četvrti kvartal 2016. godine

Kancelarija je organizovala popunjavanje Upitnika i dostavila ga na adrese 17 (slovima: sedamnaest) realizatora mera za koje su planirane aktivnosti za ova dva kvartala.

Četvrti izveštaj o praćenju Akcionog plana

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
23. Oct 2017.