Peti izveštaj o praćenju AP

Kancelarija je sačinila upitnik u cilju prikupljanja podataka o realizaciji mera iz Akcionog plana planiranih za prvi i drugi kvartal 2017. godine i dostavila ga na adrese 17 (slovima: sedamnaest) realizatora mera.

Peti izveštaj o praćenju AP

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
24. Oct 2017.