Četvrti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u RS

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine, usvojila je četvrti periodični Izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima koji se odnosi na period 2013 – 2015. godina.

Izveštaj je dostavljen i generalnom sekretaru Saveta Evrope.

 

Četvrti periodični izveštaj

Fourth Periodical Report

 

Komitet eksperata je 22. marta 2018. godine usvojio Četvrti izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, koji je predstavljen Komitetu ministara Saveta Evrope zajedno sa Komentarima Republike Srbije o Četvrtom izveštaju Komiteta eksperata, na osnovu kojih je Komitet ministara Saveta Evrope usvojio Preporuku CM/RecChL(2019)2 o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji 4. aprila 2019. godine.

Četvrti izveštaj Komiteta eksperata o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

 Fourth report of the Committee of Experts in respect of Serbia https://bit.ly/2JAuE23

Preporuka KMSE o primeni Evropske povelje u Srbiji

Recommendation CM/RecChL(2019)2 of the Committee of Ministers to member States on the application of the European Charter

 

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: