Javna nabavka male vrednosti (br. JN U-2/2018) za javnu nabavku usluge prevođenja za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava