Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu člana  54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 , 99/2014 i 94/17),  člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i  109/09) i  Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-3897/2018 od 25. aprila 2018. godine, oglašava JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Organ u kome se radno mesto popunjava: Kancelarija  za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihaila Pupina br.2, Novi Beograd

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje od 30. maja 2018. godine i ističe 07. juna 2018. godine.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
 

Tekst javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (objavljeno 30.05.2018.)

Izjave - saglasnost za prikupljanje podataka (objavljeno 30.05.2018.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
08. Jun 2018.