Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu člana  54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 , 99/2014 i 94/17),  člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik  RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i  109/09),  Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6103/2018 od 28. juna 2018. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-7261/2018 od 27. jula 2018. godine, oglašava JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Organ u kome se radno mesto popunjava:

Kancelarija  za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihaila Pupina br.2, Novi Beograd

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje od  29.08.2018. godine i ističe 06.09.2018. godine.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Tekst javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (objavljeno 29.08.2018.)

Izjave - saglasnost za prikupljanje podataka ( objavljeno 29.08.2018.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
07. Sep 2018.