Javna nabavka usluga, u cilju organizovanja i obeležavanja međunarodnih praznika iz oblasti ljudskih prava i promocija prava nacionalnih manjina u 2019. godini, po partijama broj U-1/2019

Javna nabavka usluga, u cilju organizovanja i obeležavanja međunarodnih praznika iz oblasti ljudskih prava i promocija prava nacionalnih manjina u 2019. godini, po partijama broj U-1/2019

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora (7.05.2019.)

 

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
07. Maj 2019.