Javna nabavka male vrednosti (br. JN U-2/2019) za javnu nabavku usluge prevođenja za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Javna nabavka male vrednosti (br. JN U-2/2019) za javnu nabavku usluge prevođenja za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Poziv za podnošenje ponuda - usluga prevođenja

Konkursna dokumentacija - usluga prevođenja

Odluka o dodeli ugovora (20.05.2019.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
25. Apr 2019.