Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

  1. Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

  2. Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

  3. Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

 

KONKURS JE OTVOREN OD 9. MAJA DO 7. JUNA 2019.  GODINE

Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini

Obrazac prijave na konkurs

Izjava - 1

Izjava - 2

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
09. Maj 2019.