Javna nabavka usluga, u cilju zaključenja ugovora za uslugu produkcije propagandnih video spotova za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava u 2019. godini

Javna nabavka usluga, u  cilju zaključenja ugovora za uslugu produkcije propagandnih video spotova za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava u 2019. godini

Poziv za podnošenje ponuda - izrada video spotova

Konkursna dokumentacija - izrada video spotova

Odluka o dodeli ugovora - video spotovi (21.06.2019.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
21. Jun 2019.