Šesti izveštaj o praćenju AP

Kancelarija je sačinila upitnik u cilju prikupljanja podataka o realizaciji mera iz Akcionog plana planiranih za treći i četvrti kvartal 2017. godine i dostavila ga na adrese 17 (slovima: sedamnaest) realizatora mera.

Šesti izveštaj o praćenju AP

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
25. Jul 2019.