Javna nabavka male vrednosti - usluga obezbeđenja avionskih i drugih putnih karata radi obavljanja službenih putovanja za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Javna nabavka male vrednosti ( JN U- 2/2020) - usluga obezbeđenja avionskih i drugih putnih karata radi obavljanja službenih putovanja za potrebe Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Poziv za podnošenje ponuda za avionske i druge putne karte (17.6.2020.)

Konkursna dokumentacija - avionske i druge putne karte (17.6.2020.) 

Odluka o dodeli ugovora (8.7.2020.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 810.08.2020.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
10. Aug 2020.